Prožitkové zpívání

Mgr. Zuzana Vlčinská

narozena 1972

Jsem lektorka a autorka prožitkového zpívání, muzikoložka a psychoterapeutka. Ve své práci spojuji hlas, hudbu, práci s tělem, emocemi a imaginací. Zajímají mě psychické a fyzické procesy související se zpěvem a hlasem. Spojení těla a psychiky ve zpěvu mě vede k psychosomatickému terapeutickému přístupu. Pro svou práci vyhledávám zajímavé a prožitkově autentické lidové písně ze světa, kde zpívat své pocity bylo běžné, a upravuji je do vícehlasu. Pracuji také s jednotlivými zvuky a improvizací. Věřím, že hlas a ještě více zpěv má schopnost propojovat a vylaďovat různé části našeho těla a duše a že píseň může fungovat jako lék.

Jsem členkou ČAP a CZMTA.

Dosažené vzdělání:

(výběr)

 • Hudební věda na FF UK Praha, absolutorium 1997
 • Hudebně pohybová výchova inspirovaná Orffovou školou u Pavla Jurkoviče a Libuše Kurkové – dvouletý cyklus seminářů – 1994–1996
 • semestr muzikoterapie na PedF UK u Tomáše Procházky, 1996
 • Tělo jako nástroj – základy pohybové průpravy Body Mind Centering (BMC), lektoři Jiří Lössl a Anna Caunerová, Artama Praha – 60 hodin, 2008
 • Dva semestry Feldenkreisovy metody u Petry Osvaldové na DAMU – 2009
 • Systematický psychoterapeutický výcvik Instep – 800 hodin, 2004–2009
 • Tělo v pohybu, lektoři Jiří Lössl a Anna Caunerová (BMC), Artama Praha – 30 hodin 2009
 • Body Mind Centering – seminář vedený Annou Sedláčkovou – 30 hodin – 2013
 • postgraduální výcvik v rámci celoživotního vzdělávání IGT Praha – 40 hodin – 2012 a 2013
 • řada muzikoterapeutických a psychoterapeutických seminářů (Jana Procházková, Josef Krček, Silka Uhlig, Martin Jára, Jiří Drahota, ad.)
 • více než 20 let hledání vlastního hlasu a 30 let individuální terapie
 • BodyVoice – výukový program pro facitilaci psychických a fyzických procesů hlasem, Smadar Emor a Rena Milgrom – od 2018, zatím cca 350 hodin

Praxe a účast na projektech:

(výběr)

 • Vedení hlasově prožitkových dlouhodobých skupin a pravidelných dílen od r.1997
 • Hudebně pohybová výchova pro předškolní děti ve studiu Paleta v Břevnově, 1997-1999
 • lektorování muzikoterapie ve výcviku Katedry sociální práce FF UK Praha, 2004, 2005
 • Muzejní noc – workshop akustického vytváření romantické krajiny, Jiřský klášter, NG, 2009
 • Spolupráce s Alma femina – centrem služeb následné péče pro ženy, 2010
 • Tělo, pohyb, dech, hlas – spolupráce s Jiřím Lösslem, Annou Caunerovou a Radanou Kodetovou při lektorování cyklu pohybových seminářů v rozsahu 60 hodin, 2010
 • Spolupráce s divadlem Continuo, lektorování hlasových technik a písní pro představení – jaro 2010
 • Pravidelné hudební dílny pro maminky s dětmi v mateřském centru Nová trojka a Macek Kolovraty, 2009-2015
 • Vedení dvou seminářů pro Hlasohled, 2007 a 2010 (www.hlasohled.cz)
 • Pořádání pravidelných lekcí a víkendových seminářů prožitkového zpívání pro dospělé již téměř 20 let (Druna, Gradana, Školská 28, Voicecamp, DanceLab ad.)
 • Muzikoterapie a spoluvytváření vstupního rituálu pro prvňáčky – ZŠ Integra Vsetín, 2010-2012
 • Hlasově-psychoterpautické individuální sesse od 2011
 • Vedení dílen pro Českou Orffovu společnost, muzikoterapie pro hudební pedagogy – 2012, 2013, 2014
 • Dílna pro NG k výstavě Joži Úprky 2012
 • Dílna  pro NG k výstavě Ludvíka Kuby 2014
 • od r.2014 členkou České muzikotrapeutické asociace
 • Dílna pro NG Kde domov můj k výstavě Budování státu 2016
 • Aktivní účast na psychosomatické konferenci v Liberci 2016
 • Aktivní účast na Gestaltkonferenci 2010 a 2016
 • Aktivní účast na Podzimu expresivních terapií v Brně 2016
 • Aktivní účast na mezinárodní konferenci uměleckých terapií v Praze 2018
 • Při jednej dolině – hudebně- tanečnímu představení v Jablonci 2019
 • Aktivní účast na konferenci IMUZA ve Zlíně 2020