Prožitkové zpívání

Děkuji Zuzaně za její jedinečné, neuvěřitelně citlivé vedení, jak nás provází lidovými písněmi, které spolu zpíváme.

Dovede mi fascinujícím způsobem prohloubit prožitek z písní, z emocí, které s sebou nesou – radost, smutek, ale i bolest, krásu, naději… Vede mne i k lepšímu uvědomění svého těla, dechu, což na mne působí léčivě a je skvělým uvolněním a přípravou ke zpěvu. Společné zpívání pod jejím vedením je pro mne obohacující. Tento přístup pro mne byl zcela nový, objevný a já jí za to srdečně, vřele děkuji.

Saša