Úvod do hlasové terapie

Kurzy pro odborníky z psychosociální oblasti, studenty psychoterapeutických a muzikoterapeutických výcviků, hlasové pedagogy. Cílem je seznámit účastníky s povahou hlasu jako prostředku sebepéče, seberegulace, napojení, integrace a péče o druhé. Seznámit účastníky se základy práce s hlasem v oblasti regulace emocí, intervencí v případě panických a úzkostných atak, angermanagementu, práce s traumatem.

Cílem kurzu je zahájit systematické vzdělávání v hlasové terapii, seznámit účastníky se základní problematikou popř. poskytnout jednoduché techniky vhodné pro každodenní praxi.

Úvod do hlasové terapie – ochutnávka, 20. – 21. 1. 2023

Seznámení se základy terapeutického přístupu k hlasu. Hlasová sebezkušenost – ohmatávání emocí, těla pocitů hlasem. Praxe – cvičení ve dvojicích a skupinách s výukou facilitace hlasových procesů jiné lidské bytosti. Reflexe a ujasnění témat pro systematické vzdělávání v hlasové terapii, které by mělo navazovat.

Úvod do hlasové terapie – ochutnávka, 30. 9. – 1. 10.

Seznámení se základy terapeutického přístupu k hlasu. Hlasová sebezkušenost – ohmatávání emocí, těla pocitů hlasem. Praxe – cvičení ve dvojicích a skupinách s výukou facilitace hlasových procesů jiné lidské bytosti. Reflexe a ujasnění témat pro systematické vzdělávání v hlasové terapii, které by mělo navazovat od podzimu 2022.

Úvod do hlasové terapie – ochutnávka, 9. – 10. 9.

Seznámení se základy terapeutického přístupu k hlasu. Hlasová sebezkušenost – ohmatávání emocí, těla pocitů hlasem. Praxe – cvičení ve dvojicích a skupinách s výukou facilitace hlasových procesů jiné lidské bytosti. Reflexe a ujasnění témat pro systematické vzdělávání v hlasové terapii, které by mělo navazovat od podzimu 2022.

Úvod do hlasové terapie – ochutnávka, 1. – 2. 7.

Seznámení se základy terapeutického přístupu k hlasu. Hlasová sebezkušenost – ohmatávání emocí, těla pocitů hlasem. Praxe – cvičení ve dvojicích a skupinách s výukou facilitace hlasových procesů jiné lidské bytosti. Reflexe a ujasnění témat pro systematické vzdělávání v hlasové terapii, které by mělo navazovat od podzimu 2022.